นักดนตรีและนักสร้างสรรค์ Digital Content ทั้งหลาย อาจมีอนาคตที่สดใสอีกครั้งครับ เนื่องจาก Web 2.0 กำลังจะเปลี่ยนโฉมรูปแบบการบริโภคข่าวสารใหม่หมดจด และอาจเป็นหนทางในการหารายได้แบบใหม่ หลังจากยุคเทป ซีดี (เถื่อน) เนื่องจาก Chad Hurley หนึ่งในผู้ก่อตั้ง YouTube ได้กล่าวไว้ใน Davos Economic Forum ว่า “YouTube มีผู้ใช้ (ทั้งผู้ชมและผู้ส่งเนื้อหา) ที่มากพอที่เราจะผลักดันความคิดสร้างสรรค์ด้วยการแชร์รายได้ให้กับพวกเค้า” โดยจะเริ่มโปรแกรมนี้ในเดือนถัดไป ส่วนรายละเอียดยังเป็นที่สงสัย (ของพวกเรา)

ที่มา maxxomedia, http://www.msnbc.msn.com/id/16842857

ถ้าโปรแกรมนี้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่จะมีผลต่อคนสร้าง Content เท่านั้น แต่อาจเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจของวงการนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแบบเดียวกับที่ iTunes ทำสำเร็จมาก่อนน่าแล้ว เพียงแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เจ้าของรายใหญ่รายเดียว หากทุกคนก็สามารถมีสิทธิที่จะเข้ามามีเอี่ยวกับธุรกิจนี้ได้พอ ๆ กัน และการเปิดค่ายเพลงเอง ก็จะสามารถทำได้ง่ายกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่เสียอีกครับ