มีการเลื่อนเวลาปล่อยจริงจากเดิมนิดหน่อยครับ แต่ไม่ถึงขนาดเดือนตุลาคมอย่าง Leopard นะ แค่เลื่อนจาก 19 เมษา ไปเป็นช่วงสิ้นเดือนเท่านั้น ที่เป็นอย่างนี้เพราะนักพัฒนาอยากลด Latency ของ Kernal ลงไปให้น้อยที่สุด เพื่อทำงานเสียงได้ลื่น ๆ เหมือนกับ OS X โดย Latency ที่ต้องการจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ms

ที่มา ubustu

The Ubuntu Studio Theme Ardour 2.0 (beta 12) inside Ubuntu Studio

Ubuntu Studio and Ardour2