ลองเข้าไปชมโฉมใหม่ของ Sonarboy ดูครับ นอกจากเปลี่ยนหน้าตาแล้ว เนื้อหาก็ยังเปิดขอบเขตให้กว้างขึ้น ผมเพิ่มเข้าไปใน Thai Music Tech Network แล้ว วันนี้คุณ Subscribe แล้วหรือยัง?

via polypink