Soundtrack ยามบ่ายครับ เป็นส่วนผสมระหว่างเพลงจากอินเดียและปากีสถาน

Host โดย Mixcloud อีกหนึ่ง Audio Cloud Platform ที่ดูจะเน้นไปที่งาน Mixtape มากกว่าเพลงโดดๆ