iZotope

iZotope ออกหนังสือสำหรับใครที่ต้องการเขียนโปรแกรมทางเสียงบน iOS ฟรีครับ ดาวน์โหลดที่นี่

หรือค้นหาจากชื่อ iZotope บน iBook Store

เหตุผลที่แจกฟรีนั้นตรงประเดน พวกเขาขาย iOS SDK ที่ช่วยนักพัฒนาเข้าถึงอัลกอริทึ่มของการโปรเซสเสียงโดยไม่ต้องทำเองทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติม