หลายครั้งที่เวลามิกซ์ ผมใส่ Spectrum Analyzer ลงไปเพื่อดูสเปคตรัมของแทรคนั้น แล้วนำไปเทียบกับแทรคอื่น ๆ พร้อมกับใช้การฟังหาการบดบังความถี่ระหว่างกัน (Frequency Masking) แต่ไม่เคยคิดเลยว่าน่าจะมีเครื่องมือที่เทียบกันทันทีโดยไม่ต้องสลับกันไปมา VertexDSP เป็นผู้ผลิตรายแรก (เท่าที่ผู้เขียนรู้จัก) ที่ทำเครื่องมือวิเคราะห์ความถี่ 31 Bands (1/3 Octave) แล้วสามารถนำมาเทียบกันได้สูงสุด 4 แทรค (ต้อง Insert เข้าไปทุกแทรคก่อน) โดยปล่อยให้ใช้กันได้ฟรีที่ MultiInspectorFree 

Center Frequency ของแต่ละ Band จะใช้มาตรฐาน ISO 266:1997 (20 Hz- 20 kHz) นะครับ ดังนั้นเวลาเราปล่อย Pink Noise เราจะเห็นตัว Spectrum เรียบเป็นเส้นตรงขวางเลย

สนับสนุนทั้ง Mac [VST, AU, UB] และ Win [VST] น่าเสียดายอยู่นิด ที่ว่ามันสนับสนุน Sample Rate ที่ 44.1 kHz เท่านั้น

ที่มา Sound Desire