คุณลุงที่ผมนับถือ แชร์มาให้ครับ เห็นว่าน่าสนใจมาก เพื่อนผมอีกท่านหนึ่ง @simplywit นิยมการพกไมค์ไปบันทึกเสียงตามที่ต่าง ๆ เหมือนกัน

สารคดีกึ่งอัตชีวประวัติความยาว 33 นาที น่าจะทำให้ใครหลายคน อยากพกบูมไมค์และเดินไปเก็บเสียงตามที่ต่าง ๆ อีกมาก

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

BandCamp

WordPress