ชายผู้นี้ กำลังทำการสาธิตการทลายกำแพงด้วยการต่อกีตาร์เข้ากับแอมป์เล็ก ๆ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน