สิ่งที่ต่างจากเวอร์ชันก่อนได้แก่ โฉมหน้าของ User Interface ที่ออกแบบขึ้นใหม่ และเพิ่มส่วนของ “groundbreaking” เข้ามา ทำให้สามารถบราวซ์ไปถึงซาวนด์ต่าง ๆ ได้โดยตรงด้วยการใช้ Mac OS X’s Finder สมกับเป็นซอฟท์แวร์ที่กำเนิดมาเพื่อ Mac OS X อย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม: Iced Audio

ดาวน์โหลด: AudioFinder

ที่มา: KVR