ที่เห็นในรูปเป็นอุปกรณ์นาฬิกาปรมาณุที่มีชื่อว่า Isochrone ผลิตภัณฑ์จาก Antelope ซึ่งมีความแม่นยำสูงมาก ด้วยระดับพลังงานของธาตุ rubidium ที่เป็นโครงสร้าง hyperfine จะมีความเสถียรมากกว่า oscillator แบบ crystal ถึง 1 แสนเท่าทีเดียว โดย crystal oscillator รันที่่ความถี่ 98 kHz จะเกิดการสูญเสีย 1 sample ใน 1 วินาที ส่วน Isochrone นั้นจะไม่เกิดการสูญเสียเลยแม้จะรันมานานถึง 8 วัน

นอกจากนี้ยังมีส่วนของ OCX และ OCX-V เป็นเครื่องกำเนิด sync ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแสดงบนเวที, transparency และการแบ่ง depth และจากส่วนนี้ยังทำให้ Isochrone เป็นนาฬิกาที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับการ mastering และการบันทึกอีกด้วยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม: AntelopeAudio

ที่มา: MusicThing, HarmonyCentral