VoicePlayIt เป็นโปรแกรมแรกและโปรแกรมเดียวที่สามารถใช้เสียงเป็นคำสั่ง ในกาควบคุมการทำงานของซอฟท์แวร์สำหรับ Pocket Tunes (เป็น shareware สำหรับเครื่อง Palm OS 5 และสามารถเป็นระบบปฏิบัติการของ PDA ได้ด้วย ใช้ในการเล่นเพลงหรือไฟล์เสียงต่าง ๆ ) ด้วยคำสั่งง่าย ๆ เช่น “์์Next Track” เป็นต้น เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะกำลังวิ่ง เดิน หรือขับรถอยู่ก็ตาม

ที่มา: PalmSounds

ขอขอบคุณ: Wikipedia.org