เฮียวิทย์แนะนำไว้นานแล้วครับ เมื่อ Kyma Sound Design Workstation สุดแพง มาเจอกับ WiiMote + Nunchuck ผลลัพธ์จึง Passion มาก ๆ อย่างที่เห็น

ต้องยอมรับว่าวิดีโอชุดนี้ ใช้การ Expression ในการเล่นมากกว่าอันของไป๋นะ