6cet

 

หากมีเพลงบน SoundCloud อยู่แล้ว เราสามารถดูกราฟสเปคโตแกรมได้จากเว็บนี้ครับ

เข้าไปแล้วที่ spectrogr.am แล้วต่อท้ายด้วย /ชื่อเรา/ชื่อเพลง ที่เราสามารถ copy มาได้จาก SoundCloud เลย

เช่นเพลงของเราอยู่ใน URL http://soundcloud.com/phz/m3-drafing-music-for-picsoft-game

ก็ให้แทนที่ http://soundcloud.com ด้วย http://spectrogr.am

เป็น http://spectrogr.am/phz/m3-drafing-music-for-picsoft-game เพียงเท่านี้ก็สามารถฟังเพลงพร้อมดูกราฟเพื่อความสุนทรีย์ และเป็นการวิเคราะห์สเปคตรัมไปในตัวด้วย เป็นตัวอย่งาการใช้ประโยชน์จาก SoundCloud API ที่ดีมากอีกอันหนึ่งครับ

ทิป: ให้กดปุ่ม H เราจะสามารถปรับแต่งสีและทางเลือกอื่นๆ ได้อีกนิดหน่อยด้วย