แม้เปลี่ยนชื่อเป็น Sonnox แต่ก็ยังคงสนับสนุน Oxford Plug-ins เดิมอยู่ (EQ, Dynamics, Limiter, Inflator, Reverb และ Transient Modulator) อีกทั้งยังได้ปล่อย Plug-ins (Audio Units, VST และ RTAS) ตัวใหม่อีก 6 ตัว ได้แก่

  • Oxford Limiter
  • Oxford Dynamics
  • Oxford EQ
  • Oxford Transient Modulator
  • Oxford Inflator
  • Oxford Reverb (Win/VST ยังไม่สามารถใช้งานได้)

ในช่วงโปรโมชันนี้ Sonnox ยังได้แถม Oxford TransMod plug-in สำหรับผู้ที่ซื้อหรือลงทะเีบียนกับ Oxford Plugins bundle ระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม นี้ ซึ่งจะสามารถใช้ ProTools TDM, Native (AU, VST, ProTools LE) และ Powercore platforms
ยังไม่พอครับ หากท่านใดต้องการซื้อ plug-ins ทั้ง 6 อันเค้าก็จะลดให้ถึง 40% แต่ถ้าไม่ต้องการทั้งหมด เปอร์เซนต์ลดราคาก็จะลดหลั่นลงมาครับ
ปล. เหมือนโฆษณาให้เค้าเลย แต่เปล่านะครับ ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย แค่อยากนำเสนอแก่ผู้อ่านครับผม

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่: SonnoxPlugins

ที่มา: KVR