โปรโมชั่นสำหรับ Apogee Duet Mac & iPad ราคา 19990 บาท (มีระยะเวลาจำกัด)

หนึ่งในออดิโออินเตอร์เฟซที่เสียงดี คุ้มค่าคุ้มราคา ทั้งยังใช้งานได้กว้าง ตั้งแต่บันทึกเสียงในบ้าน หรือระหว่างการเดินทาง

แสดงสด ไปจนถึงการใช้นำไปเล่นดีเจ (มีเอาท์พุทแยกกัน 2 ชุด 4 ช่อง)

รายละเอียดเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Apogee Webpage

สั่งซื้อที่ GROOV Asia

ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 080-201-1234