ดู ๆ แล้ว มีจัดฉากชัดเจน แต่สนุกและสร้างสรรค์มาก ๆ ครับ