อันความดีของพ่อนั้นสูงเกินกว่าภูเขา ส่วนความดีของแม่นั้นลึกล้ำยิ่งกว่าทะเล

[สุภาษิตญี่ปุ่น]