Novation____Project_CALC__All_Hardware_Setup__-_YouTube

การทำเพลงแบบอิเล็กทรนิกส์ในสมัยก่อนที่คอมพิวเตอร์จะแรง ๆ ใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบนี้ ใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ลองดู Rebirth บน iPad ดูครับ

ดูไว้เป็นไอเดีย เผื่อใครอยากทำ Setup แบบนี้ ใช้กับ Live Gig ของตนเอง

อุปกรณ์:

  • 2 ซินธ์  (Ultranova, Bass Station II)
  • 1 Sampler (Elektron Octatrack) ใช้รับเสียงจากซินธ์ทั้งสองตัว และมีการส่งกลับแบบ Full Duplex (ไป-กลับ)
  • 1 Midi Controller (Launch Control XL) ใช้ควบคุมการทำงานของ Octatrack

ที่เห็น Laptop หนึ่งเครื่องในฉาก เข้าใจว่าใช้แค่เป็นตัวจ่ายไฟให้กับ Launch Control XL กรณีนี้เราสามารถใช้ Ableton Live มาทำหน้าที่แทน Octatrack ครับ เพราะอุปกรณ์จากสวีเดนตัวนี้ ราคาสูงใช่ย่อย

ซื้อ 2 คุ้มกว่า