Open Music สำหรับรายการ 60Up by PHz

เพิ่งได้มีโอกาสทำเพลงเปิดรายการ 60Up รายการใหม่ของพี่นก Kanjana Hongyok หนึ่งในผู้ผลิตของ Changkhui

เนื่องจากเป็นรายการของผู้ใหญ่ (ชื่อรายการยังระบุไว้ว่า 60Up :P) แต่เป็นผู้ใหญ่ที่มีพลัง มีไฟ มีเรื่องราวเก็บไว้ในตัวมากมาย 
เพลงจึงต้องการทั้งความทันสมัยและส่วนที่เป็น Nostalgia ให้ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาเก่าๆ ได้
ผมเลยนำ Beat ที่เป็นฐานของจังหวะสมัยใหม่ เข้ามาผสมกับเสียงเครื่องสายจาก Melotron และมีการ Dubbing Melody ให้น่าสนใจ แม้เป็นเพียงท่วงทำนองง่ายๆ ก็ตาม 
เพลงอาจดูจบห้วนๆ แต่จริงๆ แล้วทำไว้เพื่อให้ทาง Post Production สามารถนำไปลูปได้ระหว่าง Bar 5-10 หรือทำ fade out ออกไปเลยก็ได้ 
ตัวอย่างรายการ สามารถรับชมกันได้จากวิดีโอด้านล่างเลยครับ