http://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion.html

ไม่แน่ใจว่าเคยนำมาแชร์กันหรือเปล่านะครับ นี่เป็นวิดีโอที่ผมดูประมาณ 5 รอบ ในปีแรก และเพิ่งดูซ้ำอีกครั้ง คุ้มค่าต่อการแชร์ต่ออีกครั้งหนึ่ง