การใช้งาน Toggle

Object สำหรับทำการ Toggle จะมีลักษณะเป็นกล่องที่มีเครื่องหมาย X ซึ่งจะอยู่ทางขวามือของปุ่ม (Button) ที่ Palette การทำงานของมันจะมีอยู่ 2 สถานะ คือ ศูนย์ (Zero) และไม่เป็นศูนย์ (non-zero)

– ลองคลิกที่ Message Box หลาย ๆ ตัวดู และลองสังเกต Toggle และ Number Box

Object Toggle สามารถรับ Message ประเภทจำนวนและ Bang ถ้าเป็นจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์แล้ว จะปรากฏรูป X ที่ Toggle และจะส่งค่านั้นออกไป แต่หากจำนวนที่เข้ามาเป็นศูนย์ กล่องก็จะว่างและส่งค่า 0 ออกไปทาง Outlet

Object Toggle นั้นจะรับแต่จำนวนประเภท Int เท่านั้น แต่หากจำนวนที่เข้ามาเป็น Float ก็จะมีการแปลงเป็น Int ก่อน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจำนวน 0.9 เข้ามาที่ Toggle แล้วเหมือนมีค่าเป็น 0

เมื่อเราคลิกเมาส์ที่ Toggle จะส่งค่า 1 และ 0 สลับกันในการคลิกแต่ละครั้ง (เหมือนสวิตซ์เปิดปิดไฟ) หรือเมื่อรับ Bang เข้ามาก็จะให้ผลเหมือนกับการคลิกเมาส์เช่นกัน

– เราจะใช้ Toggle เหมือนสวิตซ์สำหรับเปิด/ปิด ในตัวอย่างจะใช้ Toggle เปิด/ปิดการทำงานของ Metro ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ Metro จะเริ่มทำงานเมื่อรับค่าที่ไม่ใช่ 0 (ในกรณีนี้คือ 1) เข้าทาง Inlet ซ้าย และจะหยุด เมื่อรับค่า 0

การเขียน Comment

กล่องสี่เหลี่ยมจุดไข่ปลาที่เราเห็นใน Palette ที่อยู่ทางขวามือของ Message Box เรียกว่า Comment ครับ

การทำงานของ Comment นั้นเข้าใจง่ายสุด ๆ (อย่างที่ท่านผู้อ่านหลาย ๆ ท่าน น่าจะเดาได้) คือเอาไว้ใส่ข้อความ ตัวอักษรลงไปใน Patch แต่ข้อแม้นิดหน่อยก็คือเราไม่สามารถที่จะใส่ภาษาไทยลงไปได้ จุดประสงค์ของการใส่ Comment ก็คือ

1. ใช้ใส่ชื่อให้กับ Object ใน Patch อย่างเช่น “On/off switch”

2. ใช้เขียนคำสั่งให้กับผู้ใช้อย่าง “Click Here”

3. ใช้อธิบายการทำงานของโปรแกรมหรืออธิบายส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน Patch นั้น ๆ แล้ว ยังมีประโยชน์สำหรับโปรแกรมเมอร์อีกด้วย ซึ่งในการทำงานใหญ่ ๆ แล้ว เรามักลืมอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ไป หรือลืมแม้แต่ส่วนที่เราพึ่งจะทำเสร็จมาไม่นานนี้เอง การใส่ Comment ลงไป จะช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมือใด ในการทำงานก็ตามครับ

Comment Box (หรือ Object อื่น ๆ ทุก Object) สามารถที่จะทำการขยายหรือหดขนาดของมันได้ด้วยการคลิกแล้วลาก (Drag) ที่มุมขวาล่าง (Grow Bar)

– ในการใส่ข้อความต่าง ๆ ลงไป ก็คลิกที่ภายในกล่องได้เลย แล้วทำการเลือกขนาดของตัวอักษร (Font) จาก Font Menu ทดลองเปลี่ยนชนิดของตัวอักษรที่เราชอบ และขนาดของกล่องดูครับ

หากเราทำการเปลี่ยนแบบตัวอักษร (ชนิดและขนาด) ขณะที่ใช้การ Patch ใด Patch หนึ่งอยู่ แต่ไม่ได้เลือก Object ที่เราต้องการเปลี่ยน จะเป็นการตั้งชนิดและขนาดของตัวอักษรสำหรับทุก Object ที่เราจะทำการสร้างใน Patch นั้น และหากเราทำการเปลี่ยนแบบของตัวอักษรโดยที่ไม่ได้ใช้งาน Patch ไหนเลย ก็จะเป็นการเปลี่ยนแบบตัวอักษรนั้น สำหรับทุก Patch ทุก Object ที่กำลังจะเกิดขึ้น

โดย Max จะเก็บการเปลี่ยนค่าเหล่านี้ไว้ที่ File ที่ชื่อ Max Preference และจะทำการเรียกมาใช้ทุกครั้ง ที่เราเปิด Max/Msp ขึ้นมาใช้งาน

สรุป

เราใช้ Toggle ในการสร้างเลข 0 และ1 เพื่อใช้ในการเปิด/ปิด Object อื่น ๆ (อย่าง Metro) และใช้เป็นตัวบ่งชี้จำนวนต่าง ๆ ก่อนจะส่งผ่านออกไป เพื่อบอกผู้ใช้งานว่าตัวเลขล่าสุดที่ผ่านเส้นทาง (Patch Cord) นั้น เป็นจำนวนศูนย์หรือไม่ใช่ศูนย์ (และหากเป็น Float ก็จะมีการแปลงเป็น Int ด้วยการตัดเลขหลังจุดทิ้ง) ส่วน Comment จะไม่ก่อให้เกิดผลใดกับโปรแกรมเลยนอกจากเราจะใช้ในการเขียนข้อความต่าง ๆ ให้ Patch นั้น

ศึกษาเพิ่มได้จาก Max Reference หัวข้อ

comment Put explanatory notes or labels in a patch

led Display on/off status, in color

togedge Report a change in zero/non-zero values

toggle Switch between on and off (1 and 0)

ubutton Transparent button, sends a bang