ความยากของมันอยู่ที่การ process วิดีโอจำนวนมาก เพื่อหาจุดที่เหมาะสม มันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ใช้ความรักความทุ่มเทกับสิ่งที่ทำมากจริงๆ