เปิดดูเพราะเห็นหน้าตาน่ารัก ไม่คิดว่าจะร้องเพราะขนาดนี้ ;P