งดงามทั้งภาพและเสียงครับ

แต่จริงๆ แล้วถ้าเรียกว่า iPad the Quartet น่าจะถูกต้องกว่า 😛

note: ใช้ App เดียวสำหรับทุก Instrument มันคือ Seline HD bit.ly/​daDiCr