หลังจากเข้าไปสำรวจเว็บของ RobotLab แล้ว กลับค้นพบว่ามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจกว่า juke_bots อีก เป็นโปรเจกต์ที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า instrument ครับมันคือการนำเอาแขนกลมาเล่นดนตรี โดยเสียงของโน้ตมาจากการเคลื่อนไหวของแขนกล นั้นก็คือเสียงจากมอเตอร์ เพลา ข้อต่อ ฟันเฟืองนั่นเอง ฟังดู Passion มาก ๆ ข้อจำกัดอย่างเดียวที่เห็นคือการที่โน้ตแต่ละโน้ต มาจากการขยับแขน ทำให้การเล่นโน้ตเป็นไปอย่างช้า ๆ ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของมันเช่นกัน ว่าแต่มอยากเห็นมันล่นดนตรีเป็นวงแฮะ

ชมวิดีโอ