เปิด IE ขึ้นมาก่อน->เปิดเว็บ passionsound แล้วลองใส่สคริปต์นี้ลงใน Address

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i

จากนั้นก็คลิกปุ่ม “Go”

เราจะเห็นอะไรสนุก ๆ แก้เบื่อได้ชั่วครู่ หรือเอาไปหลอกสาวโต๊ะข้าง ๆ ก็ได้นะ อิอิ