Adaptive Music ที่ตอบสนองระหว่างเสียงเพลงกับสิ่งแวดล้อม อาจไม่ใหม่เสียทีเดียว

แต่ DimSong ทำให้มันง่ายและเป็นดนตรีที่คนเข้าใจง่ายกว่าที่เคยเป็นมาครับ