ด้วยหลายๆ เหตุ ตั้งแต่การที่ PassionSound มีความเคลื่อนไหวน้อยลง แม้จะยังมี Active อย่างช้าๆ ก็ตาม การทำ Landing Page ใหม่ เพื่อตัดทอนเว็บเดิมที่ “เยอะ” และไม่ค่อย Active ให้เหลือน้อยที่จำเป็น และเข้าถึงข่าวสารที่เราอัพอยู่บ้าง แม้ไม่มากเหมือนแต่ก่อน ส่วนหนึ่งคือการทดลอง HTML5 ที่เราจะเดินทางนี้เช่นเดียวกับที่เราพบว่า Flash ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว

การมาของ Max6 ทำให้เราได้ทดลองอะไรใหม่ๆ และจะนำมาแชร์กัน โปรดติดตามผ่านหนึ่งในองค์ประกอบที่เรา Decentralized ที่ท่านสะดวก

Enjoy our little work!