สิ่งที่ผมอยากเห็นมันเกิดขึ้นกับ PassionSound แต่ทำไม่ได้ หรืออย่างน้อยยังทำไม่ได้ในตอนนี้

คือสร้าง Music Culture แบบนี้ขึ้นมา จากที่แทบไม่มีอยู่เลย