Google Summer of Code เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้เวลาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม พัฒนาซฮฟต์แวร์โอเพ็นซอร์สขึ้นมาจนสำเร็จในแง่ใดแง่หนึ่ง ซึ่งในปีนี้มีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ดนตรีอยู่หนึ่งชิ้นครับ นั้นคือการพัฒนาระบบ MIDI บน Ardour

Ardour free MIDI and audio recording and sequencing DAW for Mac and Linux

ในบรรดาซอฟต์แวร์ดนตรีที่เป็นโอเพ็นซอร์สทั้งหมด Ardour (Linux-Mac) ดูน่าใช้และมีอนาคตมากที่สุดตัวหนึ่ง ทั้งฟังก์ชันต่าง ๆ รวมไปถึงการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจาก SAE แม้ว่าก่อนหน้านี้ระบบ MIDI บน Ardour จะตกยุคไปบ้าง แต่อัพเดทชุดต่อไป จะดีขึ้นมาอีกครั้ง จากรูป เราจะเห็นการใช้สี แทนค่าเวโลซิตี้ ทั้งแบบปกติและ Percussion Track รวมไปถึงระบบ Control Change ที่มีทั้งแบบ Discrete (ไม่ต่อเนื่อง) และแบบเวกเตอร์ (interpolated) รวมไปถึงฟังก์ชันพื้นฐานอย่าง Quantization, Note Selection, ระบบลงโน้ตด้วยดินสอ ฯลฯ

ซึ่งฟังชันก์เหล่านี้ หากไปอยู่บน Commercial Software คงไม่น่าตื่นเต้นเท่านี้ครับ เพราะตอนนี้หลายคนที่ศรัทธาในโอเพ็นซอร์ส ต่างเฝ้ารอวันที่ซอฟต์แวร์ดนตรีโอเพ็นซอร์ส จะใช้กับงานที่ซีเรียสได้จริง ๆ โดยไม่ต้องง้อ Cubase, Logic, Protools หรืออย่างน้อย ๆ มันจะเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนดนตรีในเร็ว ๆ นี้ งานนี้ต้องขอบคุณ Google, Paul Davis (ผู้สร้าง Ardour), Dave Robillard (ผู้พัฒนา MIDI บน Ardour) และ Peter Kirns (ผู้แจ้งข่าว)

ที่มา CDM