ที่เห็นในรูปเป็นผลงานของ Dave ที่ใช้เครื่อง CNC(computer numerical control) ในการสลักอะลูมิเนียมออกมาเป็นกีตาร์ที่สวยงาม ซึ่งเขาประดิษฐ์ออกมาเป็นตัวที่ 4 แล้ว ไม่เพียงแต่ขายกีตาร์ เขายังขาย electronic plan ที่สามารถนำไปใส่ในเครื่อง CNC แล้วเจ้าเครื่องนี้ก็จะสลักอะลูมิเนียมออกมาเป็น body ของกีตาร์ตามต้องการครับ

สนใจที่จะประดิษฐ์กีตาร์เป็นของตัวเองหรือเข้าไปชมผลงานอื่น ๆ ของเขาได้: MetalCarver

กีตาร์จากอะลูมิเนียมอื่น ๆ: Specimen, IndustrialGuitar, Veleno, Zero
สำหรับคอกีตาร์อะลูมิเนียมครับ: Kramer

ที่มา: MusicThing