คุณ @bossafrappe แชร์มาให้ชม เราดูแล้วเราชอบ เราเลยแชร์ต่อ ณ ที่นี้ 

‘Star Wars (John Williams Is The Man)’ medley

Corey Vidal and Moosebutter – a cappella tribute

I’m Yours – Jason Mraz (acapella cover)