ทีมงานของ O’Reilly Digital Media ได้บันทึกเสียงการสาธิต Digitech Vocalist Live มาให้ฟังกันครับ บันทึกด้วย Olympus WS-200S stereo voice recorder แล้วมันมาล้างด้วย iZotope Ozone

ฟัง DigiTech Vocalist Live (620KB MP3)

ความเห็น: ทำออกมาได้เนียนทีเดียวครับ แม้เสียง Ambience จะเยอะหน่อย แต่ก็ยังได้ยินเสียงฮาร์โมนี่ชัดเจน แบบนี้ สงสัยคงต้องเสร็จมัน…