เป็นของ Deviser ครับ เอามาทำเป็นเวอร์ชันไฟฟ้าแล้วเสียงออกมาเหมือนกีตาร์เลย (ในเว็บผู้ผลิตมีวิดีโอให้ชมด้วย) ในบางรุ่นจะติด Roland GK สำหรับส่ง MIDI ออกไปควบคุม Synthesizer อีกต่างหาก