ขออภัยหากแนวคิดของตัวนี้ไม่ใหม่เท่าไร เป็น Drum Pad แบบ 8 Velocity พร้อมเท้าเหยียบ โดยต่อเข้าคอมผ่าน USB โดยไม่ต้องใช้ไดร์เวอร์ แถมซอฟต์แวร์อย่าง BFD Lite ด้วยครับ