หูฟังแบบเซอร์ราวน์ที่ไม่ได้ติดลำโพงข้างหมดไว้ข้างใน เพราะถ้าทำแบบนั้น ผู้เขียนเองก็ไม่เห็นว่ามันจะเซอร์ราวน์ตรงไหน หากแต่ Head-Related Tranfer Function (HRTF) เป็นพระเอกเช่นเคยครับ ระบบ Headzone จะรับสัญญาณเข้ามา 6 ช่อง แล้วแปลงให้เหลือ 2 ผ่าน HRTF ที่เจ๋งกว่านั้นคือหากเราหมุนหัวของเรา Ultrasonic Transmitter บนหูฟังจะเปลี่ยน Virtual Image ของเสียงให้หมุนสวนตำแหน่งเพื่อรักษา Image ของเสียงให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม Beyerdynamic