เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา Spam Bot รบกวน PassionBoard ตลอดเลยครับ จนสุดจะทานทนแล้ว ตอนนี้เลยกลายเป็นบอร์ดที่เปิดสำหรับ PassionSoundian ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ผมทราบว่ามี PassionSoundian ประเภท Read-Only อยู่เยอะ ถ้ายังไง รบกวนสมัครเข้ามาเพื่อที่จะใช้ Board ได้นะครับ

ขอบคุณมาก ๆ ที่สนับสนุนกันมาตลอด