อยากรู้ว่าบ้านเรามีแบบนี้ด้วยเปล่า…?

ที่มา MT

ปล รูปบนสุดที่ melbourne นะ ไม่ใช่อินเดีย