จากเดิมที่แยกเป็นหมวดหมู่ ตอนนี้แยกออกมาเป็นคำเพื่อง่ายต่อการสืบค้นแล้ว และจัดทำเพิ่ม ต้องขอบคุณ Pik intern sound engineer ของ Pic-Soft มาช่วยทำในส่วนนี้ ลองเข้าไปชมผลลัพธ์กันได้ รวมคำศัพท์