ลำโพงอย่างโทรศัพท์มือถือ หรือวิทยุ โทรทัศน์ (โดยเฉพาะรุ่นโบราณ) มักจะมีการจำกัดย่านเสียง ส่วนใหญ่ไม่เกิน 8000 Hz และย่านต่ำอยู่ที่ช่วงประมาณ 100 Hz  เราอาจจะใช้ Lowpass Filter กรองย่านต่ำออก เพื่อให้รักษา Headroom และพยามเน้น (Enhance) Transient (Attack) ของเสียงให้มากที่สุด เพราะมันคือตัวบ่งชี้คุณภาพของเสียง เวลาเล่นบนระบบเหล่านั้นนั่นเองครับ