Make Synths On A Budget

อันเนื่องมาจากว่า Outsim ผู้สร้าง Synthmaker เปิดตัวเวอร์ชันราคาถูก Personal Edition สำหรับใช้เพื่อการศึกษาหรือใช้ในงานเพลงได้จริง ๆ

Synthmaker เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้สร้าง Instrument-Effect โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมาก่อน ขอเพียงแต่เข้าใจกระบวนการและวิธีการในการสร้างเสียง ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ครับ Features ทุกอย่างของ Personal Edition นี้จะเหมือนกับ Standard Edition ทุกประการครับ แต่หลังจากสร้างเสร็จเป็นปลั๊กอินแล้ว อยากนำไปเผยแพร่ได้ แต่ต้องฟรี พร้อมกับติดสัญลักษณ์ Made With Synthmaker ด้วย

ส่วนบริษัท ห้างร้านหรือใครก็ตามที่อยากใช้ Synthmaker ทำ Commercial Software ก็ต้องซื้อเวอร์ชันเต็มครับ

ราคา 65 Euro สั่งซื้อได้ที่ www.synthmaker.com

ที่มา Sonic State