อยากจะเขียนคำตอบยาว ๆ แต่เกรงว่าไม่เสร็จซักที 😛

เอาคำตอบสั้น ๆ ไปก่อนนะครับ เน้นเข้าใจแบบรวบรัด เอาไปใช้งานได้ทันที

White Noise เป็นสัญญาณสุ่มที่มีกำลังของสัญญาณในสเปคตรัมเท่า ๆ กันหมด (ที่ 20 kHz ก็จะมีกำลังสัญญาณเท่ากับที่ 20 Hz)

ต่างจาก Pink Noise ที่กำลังสัญญาณจะลาดลง 3 dB/ Octave ครับ หรือกำลังของมันเป็นส่วนกลับของความถี่ คือ 1/f ความถี่ยิ่งมากกำลังสัญญาณจะยิ่งน้อยมากถึงไม่มีเลย

ที่เค้าเรียกว่า White หรือ Pink ก็เพราะว่าสเปคตรัมของมันจะมีลักษณะเดียวกับสเปคตรัมของแสงสีนั้น ๆ ครับ ยังมี Noise สีสันต่าง ๆ ให้เลือกใช้อีก

ส่วน Convolution เป็นตัวกระทำคณิตศาสตร์รูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับบวกลบคูณหาร แต่ซับซ้อนกว่า ถ้าไม่ชอบคณิตศาสตร์ก็ให้สนใจว่านักดนตรีใช้มันทำอะไรบ้าง หากเรานำเสียง 2 เสียงมาทำ Convolution กัน เราจะได้ผลลัพธ์คือการผสมผสาน Spectrum กัน บางที่อาจเรียกว่า Cross-Synthesis หรือ Spectrum Morphing ก็ได้ ในสมัยนี้ยังนิยม Convolution Reverb ซึ่งมันก็คือการทำ Convolution กันระหว่างเสียงอินพุทกับ Impulse Response-IR ซึ่งคือเป็นตัวแทนของ Reverberation ครับ ผลลัพธ์จะออกมาดีมาก ๆ หาก IR บันทึกมาอย่างดี ใสสะอาดครับ