proday07

รู้สึกว่าจะจัดความสำคัญของเสียงและดนตรีไว้ท้ายสุดเลยนะเนี้ย พอเข้าใจได้ ถ้าเทียบฐานผู้ใช้และจากขนาดของอุตสาหกรรม งานมีวันที่ 13-14 กันยายน ตั้งแต่ 10.30-17.00 ที่โรงแรม Intercontinental ถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าชิดลม เดินมาทาง Central World ครับ