เจ้าของผลงานกระจกกันเสียงนี้คือ Thilo Bein และทีมงานวิศวกรของสถาบัน Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability โดยกระจกนี้สามารถป้องกันเสียงรบกวนที่ความดัง 90-100 decibels ลงได้กว่า 50% ด้วยการควบคุมการสั่นของมันครับ

ชิ้นส่วนของกระจกนั้น Bein ใช้วัสดุผสมของ ceramic piezoelectric ซึ่งสามารถสัมผัสถึง “incoming vibrations” แล้วส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ จากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะส่งเสียงสั่น ที่มีเฟสตรงข้ามกับเสียงรบกวนไปยังอุปกรณ์เพื่อทำให้เสียงเกิดการลบล้างกันไป ทำให้ไม่เกิดเสียงดังทะลุผ่านกระจกมาครับ

บริเวณสีเทาที่เห็นในภาพ สามารถทำให้มีลักษณะโปร่งใสได้ แต่ทางทีมผู้ผลิตยังไม่ได้จัดการในเรื่องนี้ ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า ทาง Fraunhofer คาดว่าจะสามารถสร้างต้นแบบ สำหรับเวอร์ชันที่จะนำออกจำหน่ายสู่ตลาดได้สำเร็จ ครับผม

ที่มา: FutureMusic