มาถึงมือผมแล้วนะครับ สนใจ…เมล์มาขอยืมที่ PHz@passionsound.com