คุณ @bossafrappe แชร์มาให้ชม เราดูแล้วเราชอบ เราเลยแชร์ต่อ ณ ที่นี้ 

‘Star Wars (John Williams Is The Man)’ medley

Corey Vidal and Moosebutter – a cappella tribute

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=lk5_OSsawz4?wmode=transparent]

I’m Yours – Jason Mraz (acapella cover)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GNGRnAGj-Xo?wmode=transparent]